Eko Przystań

Innowacyjna wiata przystankowa z ekranów akustycznych i paneli fotowoltaicznych

oferta Głównego Instytutu Górnictwa dla samorządów

Wiata przystankowa to jeden z najbardziej powszechnych elementów naszego krajobrazu. Występuje w setkach, a może i tysiącach form, lecz mimo to spełnia zaledwie dwie podstawowe funkcje - sprawdzić jak długo przyjdzie nam czekać i uchronić nas przed wiatrem, deszczem czy śniegiem podczas tego czekania…

Świat jednak nie czeka i szybko się rozwija, atakuje nas klimatycznymi anomaliami, wymaga bycia nieustannie online, więc chcielibyśmy również ochronić się przed upałem, mrozem czy smogiem, a bezproduktywnie tracony czas jakoś sensownie wykorzystać.

Kwestię wiat przystankowych zbadaliśmy pod kątem ich funkcjonalności, innowacyjności czy korelacji z rozwojem komunikacji. Wzięliśmy także pod uwagę kwestie ekonomiczne i ekologiczne oraz postulaty Jednostek Samorządu Lokalnego – rzecz bodaj najważniejszą w tym temacie. Efektem prac jest na wskroś innowacyjna, wiata przystankowa, której nadaliśmy nazwę handlową EKO Przystań, a opracowanie to zostało zgłoszone przez GIG do ochrony patentowej w UP RP pod numerem: P.437103 „Wiata przystankowa” (wolnostojąca) oraz P.437104 „Wiata przystankowa” (zintegrowana z panelem akustycznym).

Atrybuty Eko Wiaty GIG

Ściany akustyczne (ochrona akustyczna)

Wiata fotowoltaiczna zbudowana z ekranów akustycznych stosowanych wzdłuż dróg oraz z paneli fotowoltaicznych, które mogą dostarczyć energię do całkowitego lub częściowego zasilania zainstalowanych w wiacie urządzeń. Ściany zapewniają ochronę akustyczną dla oczekujących pasażerów wewnątrz pomieszczenia na pojazdy komunikacji miejskiej.

Zainstalowane we wiacie ekrany dzięki odpowiedniej budowie rozpraszają światło, dzięki czemu poza ochroną przed dźwiękiem (specyfikacja dostosowywana indywidualnie w zakresie procentowym lub decybeli) chronią oczekujących przed oślepianiem przez nadjeżdżające pojazdy.

Wiata zamknięta (zmienne warunki atmosferyczne, stop smog) z systemem open-closed

Wiata skonstruowana została w formie modułowej i posiada kształt sześcianu. W wiacie została wyodrębniona część zamknięta (z automatycznym systemem otwierania i zamykania drzwi), która zapewnia wyższy komfort oczekującym, ponieważ chroni przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi oraz smogiem i innymi zanieczyszczeniami powietrza.

Ponadto, model został wyposażony w system klimatyzacji oraz ogrzewanie (nawiew), co zapewnia dodatkowy komfort podróżnym.

Zielona ściana

Oczekiwanie na autobus może być nieprzyjemne z powodu upału i zanieczyszczenia pochodzącego z ruchu ulicznego. Nasza wiata wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pasażerów poprzez obecność dodatkowej zieleni w przestrzeni publicznej, która łagodzi intensywność upału, wspiera oczyszczanie powietrza oraz zatrzymuje wodę opadową. Rośliny mogą pobierać i odkładać szkodliwe emisje ruchu ulicznego w tkance roślinnej lub glebie, a tym samym oczyszczać powietrze, którym oddychamy.

Nośnik reklamowy

Wiata posiada skuteczną powierzchnię reklamową, umożliwiającą stałą ekspozycję reklamy oraz zapewniającą dużą liczbę odbiorców.

Mocowania (nie wymagające spawania konstrukcja)

Montaż wiaty odbywa się bez konieczności wykonania prac spawalniczych in situ i bez konieczności angażowania ciężkiego sprzętu budowlanego. Montaż elementów wiaty na miejscu docelowym wpływa ponadto na ułatwienie transportu (gabaryt łatwy w transporcie).

Informacja smogowa

Wiata dostarcza oczekującym aktualne informacje dotyczące alarmu smogowego. Każde przekroczenie dopuszczalnych poziomów pyłów zawieszonych będzie monitorowane i wyświetlane na ekranie zsynchronizowanym z wiatą.

Wiata może stanowić integralną część punktów pomiaru jakości powietrza i tym samym pasażer posiada możliwość zapoznania się z mapą smogową dla obszaru w jakim planuje przemieszczanie się.

Oczyszczanie powietrza

Poziom małych i toksycznych cząstek zanieczyszczeń emitowanych na przystanku autobusowym może być około 3,5 razy wyższy niż gdzie indziej. Otwarta strefa wiaty przystankowej wyposażona w atmosferyczny filtrator antysmogowy oczyszcza powietrze atmosferyczne (w promieniu 25 m) poprzez filtracje lotnych zanieczyszczeń cywilizacyjnych, w szczególności spalin pochodzenia mechanicznego (silniki napędowe samochodów, pociągów, samolotów, statków) oraz gazów i dymów przemysłowych pochodzących z kominów i kolektorów uwalnianych do powietrza atmosferycznego zwanych smogiem.

Skalowanie wymiarów wiaty

W zależności od potrzeb klienta, rozmiar wiaty może być dostosowywany (rozbudowa o kolejne moduły zamknięte lub otwarte).

0:00
0:00

Dodatkowe elementy wyposażenia

Wiata Eko Przystań przygotowana jest również na podpięcie do sieci energetycznej, a także zainstalowanie wielu dodatkowych elementów wyposażenia, takich jak: oświetlenie led, automat biletowy, system dynamicznej informacji pasażerskiej, tradycyjne lub elektroniczne nośniki reklamowe, punkty ładowania usb oraz wi-fi spot czy akumulator do magazynowania energii.

Zespół projektowo-wykonawczy

Eko Przystań zostały opracowane w ramach międzynarodowego projektu badawczo-rozwojowego o akronimie CEFRABID, sfinansowanego ze środków UE i NCBiR.


Dla celów jak najpełniejszego wypełnienia oczekiwań stawianych przed takim urządzeniem jak wiata i możliwości jakie niosą innowacyjne technologie stosowane w szeroko rozumianym obszarze małej architektury miejskiej, połączyliśmy siły podmiotów które posiadają ogromne doświadczenie w tym obszarze i niezależnie oferują innowacyjne rozwiązania, należąc jednocześnie do Polskiego Klastra Internetu Rzeczy SINOTAIC. Tym samym EKO Przystań stanowi rozwiązanie opracowane przez GIG Instytut Badawczy, zintegrowane z rozwiązaniami Agencji Wspierania Ochrony Środowiska (oczyszczacz powietrza) oraz SYNGEOS (siec stacjonarnych mierników jakości powietrza). Całość została natomiast zintegrowana przez firmę inżynierską: TULLA-BUD posiadającą wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie obiektów z wykorzystaniem paneli akustycznych i fotowoltaicznych.

Dodatkowe zalety współpracy z GIG

Wartość marki GIG

GIG jest instytutem badawczym, który prowadzi działalność skierowaną praktycznie do wszystkich branż przemysłu, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych. W wyniku wieloletniej działalności stał się jednostką badawczą o ugruntowanej w świecie pozycji. Oczywistym jest ciągle silny związek z górnictwem, ale równie bogata stała się oferta wychodząca naprzeciw oczekiwaniom szerokiego grona odbiorców spoza tej branży. Zgromadzony potencjał intelektualny, wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne wyposażenie, pozwoliły na zasadnicze modyfikacje tematyki badawczej. Obecnie podstawowymi filarami działalności Instytutu są: górnictwo i geoinżynieria, bezpieczeństwo przemysłowe, inżynieria środowiska oraz zrównoważone technologie energetyczne.

Wieloletnie doświadczenie przekłada się na sieć kontaktów i ugruntowaną współpracę m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, dzięki czemu posiada kanał dystrybucji, tak ważny dla odniesienia sukcesu komercyjnego wiaty.

Jednostka naukowo-badawcza

GIG jest instytutem badawczym posiadającym kategorię naukową A, nadzorowanym przez Ministra Aktywów Państwowych.

Laboratoria badawcze Instytutu wprowadzają system zapewnienia jakości i uzyskują akredytacje takich jednostek jak: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Lloyd's Register Quality Assurance, Główny Urząd Miar i Polski Rejestr Statków. GIG prowadzi badania naukowe oraz działalność wdrożeniową i usługową dla kształtowania korzystnych relacji: człowiek - przemysł - środowisko.

Jako jednostka naukowo badacza GIG posiada dostęp do kanałów promocji trudnych dla pozyskania przez przedsiębiorstwa (prasa, radio, TV, targi i konferencje).

GIG opracowuje technologie dla różnych zastosowań. Dzięki bardzo szerokiej ofercie produktowo-usługowej istnieje możliwość rozwoju wiaty poprzez integracji nowoczesnych rozwiązań zaczerpniętych z innych dziedzin. Opracowywane w ramach tematów naukowo-badawczych rozwiązania mogą na bieżąco być rozpatrywane jako uzupełnienie wiaty.

Realizując prace naukowo-badawcze rozwój urządzenia może być w dużej mierze finansowany ze środków zewnętrznych (krajowych lub UE).

GIG jest członkiem klastra SINOTAIC

Dzięki czemu ma możliwość promocji usług i produktów za pośrednictwem klastra a kierowanej zarówno dla przedsiębiorstw jak i jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu.

Pozostałe usługi GIG dla JST

  • uslugiggs.gig.eu - Geologia inżynierska, geotechnika i geologia środowiskowa. Przeprowadzamy szczegółowe badania gruntu dla potrzeb projektowania, jak również posadawiania obiektów budowlanych.
  • decyzjesrodowiskowe.gig.eu - Wsparcie w procesie inwestycyjnym, oferujące szereg analiz, w szczególności przedsięwzięć mających znaczący lub potencjalnie znaczący wpływ na środowisko.
  • modelenergetyczny.gig.eu - Problem transformacji energetycznej dotyczy nie tylko energetyki, górnictwa i przemysłu. Jest ona równie niezbędna w gospodarstwach domowych w małych miejscowościach oraz na wsiach, gdzie dodatkowym problemem jest często wysoka energochłonność budynków.
  • rewitalizacjaterenowpoprzemyslowych.gig.eu - Ewaluacja potencjału inwestycyjnego terenów poprzemysłowych.
  • monitoringsrodowiska.gig.eu - Kompleksowe prace obejmujące monitoring wszystkich elementów środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wód podziemnych i powierzchniowych, ścieków, wyciągów wodnych, gleb i gruntów, odpadów.
  • radiometria.gig.eu - Prace pomiarowo-badawcze w obszarze radiometrii ochrony radiologicznej, radioekologii i dozymetrii radiacyjnej.
  • nawozysciekowe.gig.eu - Technologia wytwarzania granulowatych produktów nawozowych z ustabilizowanych osadów ściekowych. Nowatorskie podejście do przetwarzania osadów ściekowych.
  • dustair.gig.eu - Osobisty pyłomierz informuje użytkownika o stanie jakości powietrza. Przymocowany do torby, tornistra, roweru, paska, przeznaczony jest do pomiaru w czasie rzeczywistym zanieczyszczenia powietrza w dowolnym miejscu.

Czy Twój samorząd chce poznać możliwości innowacyjnej Eko Przystani?

Informacje kontaktowe

Główny Instytut Górnictwa

plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

+48 517 391 440 (Pn - Pt 8:00-14:00)

ekoprzystan@gig.eu